Henkilörekisterilain (471/87) 10 §:n ja EU -tietosuojadirektiivin 95/46/EY mukainen rekisteriseloste:1. Rekisterinpitäjä

Monday Mayhem Oy (0800325-7), Sturenkatu 47, 00550 Helsinki. Puh. 045 1950 516. Email: info [at] clobberhelsinki.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilön yhteystiedot.

info[at]clobberhelsinki.com


3. Rekisterin nimi

Clobberhelsinki.com -verkkokaupan käyttäjärekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus).  Asiakassuhde ja käyttäjärekisteröinti (5§ 1 mom.).

Clobberhelsinki -verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin Clobber Helsingin verkkopalveluihin liittyviin asiointiin.


5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjien tiedot ja profiilit (rekisteröintilomake), sivuston käyttötiedot, käyttäjätunnukset ja salasanat, ostohistoria.


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Clobberhelsinki.com -verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Clobberhelsinki.com –verkkokaupan käyttäjärekisteristä huolehditaan turvallisesti. Esimerkiksi kaupan taustahallintaan on pääsy vain yrityksen työntekijöillä ja kauppa sijaitsee hyvin turvallisella Int 2000 Oy:n virtuaalipalvelimella.


9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.


10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.


Asiakaspalvelumme auttaa, mikäli tuotteistamme tai palveluistamme on kysyttävää tai reklamoitavaa. Käsittelemme palautteet ja reklamaatiot tapauskohtaisesti, ja otamme mielellämme palautetta vastaan. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi verkkokaupan ja asiakkaan välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Riitatilanteissa kehotamme asiakasta kääntymään asiakaspalvelumme puoleen, ja mikäli asiaa ei saada ratkaistuksi, sen jälkeen kuluttajaneuvonnan puoleen.